Placements

Placements 2023-2024
SANDIP UNIVERSITY & SANDIP GROUP OF INSTITUTES PLACEMENTS @ 2023-2024


Student Name Branch Company Name
Suryavanshi Shashikant Shankar Chemistry Sudrshan Farm Chemical Ind Pvt. Ltd
Karpe Shraddha Rajkumar Chemistry Fan Services
Salunke Adesh Vinay Chemistry Akash Interpizes
Jondhale Aditya Dnyaneshwar Chemistry Freshtrop Fruits, Nashik
Aher Nikita Suresh Chemistry Maxheal Pharmaceutical, Nashik
Patel Dhruvi Dharmesh Chemistry Skant Healthcare Pharamaceutical, Vapi
Wagh Samadhan Bhaskar Chemistry Lupin Ltd, Sambhaji Nagar
Sonawane Khushal Arun Chemistry Navchem Laboratry, Mumbai
Khairnar Mangesh Ratan Chemistry Wanksons Chemical, Panoli
Pawar Hrutika Dilip Chemistry Indo Amine, Dombivali
Chaudhari Harshada Gulabrao Chemistry Hindalco Industries
Thakare Bhushan Dnyaneshwar Chemistry Krutiki Pesticide
Chaudhari Pavan Satish Chemistry Shyadri Farm
Patil Gajanan Ramkrushna Chemistry Jain Valley,Jalgaon
Neha Sampat Handore Chemistry Fan Services
Shubham Jadhav Mechanical Engineering Dsoft Infosystem
Sumit Davar Mechanical Engineering Gabriel India Ltd. Nashik
Aniket Khandve Mechanical Engineering Polygenta Technologies Ltd.
Shubham Pagar Mechanical Engineering Bosch Limited